INTERNETES RENDELÉS? JOGSZERŰTLEN HATÁRIDŐK? – PROBLÉMA ESETÉN FORDULJON BÉKÉLTETŐ TESTÜLETHEZ!

A fogyasztó 2022. február 2. napján interneten keresztül vásárolt egy sporttáskát. A táska anyaga hat hónap használat után azonban elvékonyodott, szára elszakadt, ami miatt használhatatlanná vált. Erre tekintettel a fogyasztó az eladóhoz fordult és kérte a termék kicserélését. Az eladó a fogyasztó igényét elutasította arra hivatkozással, hogy a vásárlástól számított hat hónap már eltelt és a fogyasztó nem bizonyította, hogy a termék már eleve a vásárlás időpontjában is hibás volt. Ezt követően a fogyasztó a Békéltető Testülethez fordult, és kérte a termék kicserélését vagy a vételár visszafizetését.
A Testület az eljárást megindította, a meghallgatáson a fogyasztó előadta panaszát. A vállalkozás arra hivatkozott, hogy a fogyasztó a vásárlástól számított hat hónap elteltével fordult igényével a vállalkozáshoz, továbbá, hogy a weboldalon közzétett tájékoztatójában a fogyasztót informálta arról, hogy vásárlástól számított hat hónap eltelte után a vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. A 2022. január 1. napjától hatályos szabályok szerint azonban a hibás teljesítési vélelem ingók adásvétele esetén egy évre nő. Azaz a teljesítéstől számított egy éven belül közölt hiba esetén, hacsak a vállalkozás az ellenkezőjét be nem bizonyítja, azt feltételezzük, hogy a termék már eleve valamilyen hibába szenvedett. Erre tekintettel a vállalkozás vállalta, hogy kicseréli a hibás terméket, továbbá, hogy biztosít a fogyasztó számára egy 10%-os kedvezményre jogosító kupont, amit a fogyasztó a következő vásárlása alkalmával válthat be. A meghallgatást követően a vállalkozás módosította a weboldalán közzétett tájékoztatót is, hogy az mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályoknak. A fogyasztó a vállalkozás ajánlatát elfogadta, így az ügy egyezséggel zárult.

 
Kövesse cikksorozatunkat, melynek következő részeiben további érdekes békéltető testületi eseteket mutatunk be.
 
Készült az Igazságügyi Minisztérium támogatásával.

 

Forrás: https://www.febesz.eu/index.php?page=hirek&id=991