NEM VÁLASZOLT PANASZÁRA AZ ELADÓ? – ILYEN ESETBEN IS FORDULHAT BÉKÉLTETŐ TESTÜLETHEZ

A fogyasztó 2020. december 22-én vásárolt a vállalkozástól 110 000 Ft-ért egy kanapéágyat. A termék azonban meghibásodott, annak fekvőfelülete öt hónap használat után megsüllyedt, huzata elvékonyodott. A fogyasztó panaszával a vállalkozáshoz fordult és kérte a termék kijavítását, kicserélését vagy a vételár visszafizetését. A vállalkozás a terméket bevizsgáltatta. A vizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy a termék gyártási hibás, ezért kicserélte azt a fogyasztó részére. 2021. decemberében azonban a kicserélt termék is meghibásodott, ugyancsak a fekvőfelülettel és annak huzatával kapcsolatban merült fel probléma. Ekkor a fogyasztó ismételten a vállalkozáshoz fordult és a termék értékegyeztetéssel megállapított vételárának visszafizetését kérte, arra hivatkozással, hogy az érintett termék ára a vásárlás óta jelentősen megemelkedett, továbbá, hogy a korábbi áron már nem tudna megfelelő másik kanapéhoz hozzájutni. A vállalkozás a fogyasztó kérelmét nem vizsgálta meg, arra érdemben nem válaszolt, ezért a fogyasztó a Békéltető Testülethez fordult.
A Testület az eljárást írásban folytatta le. A vállalkozás válasziratában előadta, hogy azóta írásban felvette a kapcsolatot a fogyasztóval megegyezés céljából. A vállalkozás felajánlotta a fogyasztó részére, hogy a hibás kanapé értékegyeztetéssel megállapított vételárát levásárolhatja, illetve további 15% kedvezményt biztosít a fogyasztó részére annak legközelebbi vásárlásához. A fogyasztó írásban értesítette a Békéltető Testületet, hogy a vállalkozás ajánlatát elfogadta, így az ügy egyezséggel zárult.
 

Kövesse cikksorozatunkat, melynek következő részeiben további érdekes békéltető testületi eseteket mutatunk be.
 
Készült az Igazságügyi Minisztérium támogatásával.

 

Forrás: https://www.febesz.eu/index.php?page=hirek&id=987