Internetes vásárlás

Napjainkban a webáruházból történő vásárlás egyre nagyobb teret hódít. Nemtől és kortól függetlenül mind több fogyasztó dönt a vásárlás e formája mellett, és rendel terméket, vagy igényel szolgáltatást az internet segítségével. A számítógép előtt ülve megrendelni a kiszemelt terméket valóban kényelmes, és sokszor még pénzt is megspórolhatunk vele, de vajon ismerjük annak veszélyeit, és fel vagyunk készülve azok felismerésére, illetve elhárítására? Tudjuk azt, ha a megrendelt termék mégsem tetszik, akkor 14 naptári napon belül elállhatunk a szerződéstől? Mit tegyünk, ha nem a megrendelt terméket kaptuk vagy az sérülten érkezett meg?

Ezekre, és sok más hasonló kérdésre is választ kaphat az internetes kereskedelemmel kapcsolatos összeállításunkban.

 • MIÉRT NEVEZZÜK AZ INTERNETES VÁSÁRLÁST TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉSNEK?
  Az internetes vásárlás során a felek egyidejűleg fizikailag nincsenek jelen, a szerződéskötés az eladó által működtetett internetes webáruházban egérrel történő kattintással, vagy e-mail útján történő rendeléssel valósul meg. 
 • MILYEN ELŐNYÖKKEL JÁR AZ INTERNETES VÁSÁRLÁS?
  – Nem számít a földrajzi távolság. Otthonról akkor is kényelmesen meg tudjuk rendelni az árut, ha éppen betegek vagyunk, vagy a távolság miatt túl sok időt, energiát jelentene elmenni az üzletbe.
  – A nyitvatartási időre tekintet nélkül, a nap 24 órájában lehet vásárolni.
  – Az interneten könnyedén össze tudjuk hasonlítani a termékeket,
  o az ár-összehasonlító oldalakon össze tudjuk vetni, hogy melyik termék felel meg az igényeinknek és pénztárcánknak,
  o véleményeket/értékelést is olvashatunk arról, ki mennyire van megelégedve a termékkel; célszerű a forgalmazótól, gyártótól független oldalakon böngészni.
  – Az árut közvetlenül a lakóhelyünkre – vagy ahova kérjük – ki is szállítják.
 • MILYEN KOCKÁZATOKKAL TALÁLKOZHATUNK?
  Termékkel kapcsolatban
  o csak csekély információ áll rendelkezésre,
  o nem tudjuk kézbe venni, felpróbálni, kipróbálni,
  o nem tudjuk, hogy a termékről állított tulajdonságok ténylegesen megfelelnek-e a valóságnak.
  Kereskedővel kapcsolatban
  o nem tudjuk, hogy a terméket eladó kereskedő valóban létezik-e.
  – Különös kockázattal járhat, ha étrend-kiegészítőt vagy gyógyszert vásárolunk a neten.
 • TANÁCSOK RENDELÉS ELŐTT
  – olvassuk el az ÁSZF-et,
  – a vásárlási feltételeket mentsük le a gépre és nyomtassuk ki, így később egy esetleges vitában is bizonyítani tudjuk, milyen tájékoztatás volt hozzáférhető a honlapon a rendeléskor,
  – célszerű internetes vásárlások céljából egy külön e-mail címet létrehozni, így elkerülhetjük a kéretlen elektronikus leveleket,
  – vásárlás előtt minden esetben győződjünk meg a webáruház üzemeltetőjének (szolgáltató, a termék eladója) személyéről, azaz nézzük meg, hogy szerepel-e a honlapon a vállalkozás neve és székhelye.
  o Tisztában kell azzal lennünk, hogy a honlap magyar nyelvű megjelenése vagy a címében látható „.hu” kiterjesztés nem jelenti automatikusan azt, hogy az eladó Magyarországon letelepedett vállalkozó. Tudjunk róla, hogy a „.hu” domain nevet a magyar cégek mellett külföldi vállalkozások is használhatják. A domain név használójának személyéről a www.domain.hu honlapon működő ingyenes domain regiszterben szerezhetünk információt.
 • MIRŐL KELL TÁJÉKOZTATNI A VÁLLALKOZÁSNAK A FOGYASZTÓT A SZERZŐDÉSKÖTÉS ELŐTT?
  A vállalkozás a szerződéskötést megelőzően köteles írásban vagy – a fogyasztó beleegyezésével – tartós adathordozón világos és közérthető nyelven tájékoztatni a fogyasztót a következőkről:
  1. a vállalkozó, illetve a vállalkozás kilétéről, azaz:
  - a vállalkozó/vállalkozás nevéről,
  - székhelyéről, telephelyéről,
  - elérhetőségeiről (e-mail cím, telefonszám),
  - adószámáról,
  - a vállalkozást regisztráló hatóság megnevezéséről és regisztrációs számáról,
  - a tevékenység engedélyezéséről,
  - ha van ilyen, akkor a magatartási kódexről,
  - a tárhely-szolgáltató adatairól.
  2. az elektronikus szerződés megkötéséről, azaz:
  - az általános szerződési feltételekről,
  - a szerződéskötés lépéseiről,
  - a szerződés alakiságáról, iktatásáról és az utólagos hozzáférésről,
  - az adatbeviteli hibák javításáról,
  - a szerződés nyelvéről,
  - a szerződéskötés technikai feltételeiről.
  3. a szerződés tartalmáról és teljesítéséről, azaz:
  - a termék/szolgáltatás lényeges tulajdonságairól,
  - ellenértékéről,
  - az ellenértéken felüli költségekről, így például a szállítási költségről,
  - a teljesítés feltételeiről.
  4. az jótállásról, illetve szavatosságról,
  5. a panaszkezelési és a vitarendezési mechanizmusról.
 • MIT TEHETÜNK, HA A RENDELÉS SORÁN ROSSZUL ÍRTUNK BE EGY ADATOT?
  A vállalkozás köteles megfelelő eszközökkel biztosítani, hogy a fogyasztó az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat (elírtunk egy adatot, vagy olyan termék is belekerült a kosárba, amit nem szeretnénk megvenni) a megrendelés előtt kijavíthassa. E célra szolgál az internetes áruházak Kosár funkciója, amely egy virtuális bevásárló kosárként tárolja és összesíti a megrendeléseket, és ott tételeket törölni és hozzáadni is lehet.
 • HONNAN TUDHATJUK, HOGY A MEGRENDELÉSÜNK SIKERES VOLT?
  A kereskedő köteles a fogyasztó megrendelését haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni. Ez a gyakorlatban egy válasz e-maillel történik, amely a megrendelés feltételeit (termék neve, ár, szállítási feltételek stb.) erősíti meg. A megerősítés elmaradása esetén a fogyasztót nem köti megrendelése, és nem köteles a leszállított termék átvételére.
 • MIT TEHETÜNK, HA UTÓLAG MEGGONDOLJUK MAGUNKAT?
  A fogyasztót internetes vásárlás esetén indoklás nélküli elállási jog illet meg, amit néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhat.
 • MIT TAKAR AZ INDOKLÁS NÉLKÜLI ELÁLLÁSI JOG?
  A fogyasztó az elállási jog alapján akkor is visszaléphet a szerződéstől, ha a termék nem hibás, csupán az nem tetszik neki, vagy úgy gondolja, hogy nincs rá szüksége. Az elállás alapján a vállalkozás a termék visszaküldése ellenében köteles annak ellenértékét visszafizetni.
 • HA VÁLLALKOZÁS RENDEL TERMÉKET, MEGILLETI-E AZ ELÁLLÁS JOGA?
  Nem, az interneten történő vásárlás esetén az elállás joga csak a fogyasztókat illeti meg.
 • MILYEN IDŐTARTAMON BELÜL GYAKOROLHATJUK AZ ELÁLLÁSI JOGOT?
  Termék megrendelése esetén az átvétel napjától, míg szolgáltatás igénybevétele esetén a szerződéskötés napjától számított 14 naptári napon belül élhetünk elállási jogunkkal.
  A termék átvételének időpontját nyugtával tudjuk igazolni, ha nem küldenek, akkor az átvételi elismervényről célszerű másolatot készíteni.
  Fontos továbbá tudni, hogy elállási jogunkat a szerződéskötés napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatjuk.
 • MILYEN MÓDON JELEZHETJÜK AZ ELÁLLÁSI SZÁNDÉKOT?
  – 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával,
  – saját szavainkkal megfogalmazott erre irányuló egyértelmű nyilatkozat útján, melyet lehetőleg ajánlott, tértivevényes küldeményként adjunk postára, de az e-mailben történő közlés is megfelel erre a célra,
  – vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja az elállási jog gyakorlását (vissza kell igazolnia).
  Azt a tényt, hogy az elállási jog gyakorlása határidőben történt, a fogyasztónak kell bizonyítania, amennyiben vita tárgyává válik. Erre tekintettel mindenképpen írásban javasolt közölni az elállási nyilatkozatot!
 • MILYEN IDŐTARTAMON BELÜL KELL A TERMÉKET VISSZAKÜLDENI A VÁLLALKOZÁSNAK?
  A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy naptári napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.​
 • KI VISELI A TERMÉK VISSZAKÜLDÉSÉNEK KÖLTSÉGÉT?
  A termék visszaküldésének közvetlen költsége a fogyasztót terheli, kivéve, ha a vállalkozás kifejezetten vállalta e költség viselését.
 • MILYEN IDŐTARTAMON BELÜL KÖTELES A VÁLLALKOZÁS A TERMÉK ELLENÉRTÉKÉT VISSZAFIZETNI?
  A vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (tehát pl.: a szállítási, csomagolási díjat is).
 • VISSZATARTHATJA-E A VÁLLALKOZÁS A TERMÉK ELLENÉRTÉKÉNEK EGY RÉSZÉT ARRA HIVATKOZÁSSAL, HOGY A FOGYASZTÓ A TERMÉKET KIPRÓBÁLTA ÉS EZÉRT ANNAK ÉRTÉKE CSÖKKENT?
  A fogyasztó a terméket annak kézhezvételét követően kipróbálhatja, csak termékben bekövetkező olyan mértékű értékcsökkenésért felel, mely a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladja.
 • ELŐFORDULHAT-E OLYAN ESET, AMIKOR AZ ELÁLLÁSI JOG MEGHOSSZABBODIK?
  Ha a vállalkozás az elállási jogról való tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, az elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztó a termék átvételét követő 12 hónap 14 napig elállhat a vásárlástól.
  Ha a vállalkozás a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja számunkra a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap lesz.
 • MILYEN ESETEKBEN NEM ILLET MEG AZ ELÁLLÁSI JOG?
  A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát
  a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható ingadozásától függ (Példaként említhető a háztartási tüzelőolaj, és egyéb olajszármazékok. Fontos, hogy nem tartozik e kivétel alá az az esetkör, amikor az áringadozást a nemzeti valuták árfolyamainak változása eredményezi.); 
  c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (például, ha ajándéktárgyakat, pólókat, bögréket a megrendelő egyedi kívánsága, az általa biztosított fotók alapján készítenek el);
  d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében (például nem tartós élelmiszerek, vágott virág);
  e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (Például használt fogkefe, golyós dezodor, fehérnemű, masszázsolaj, szexuális segédeszköz, kozmetikumok, étrend-kiegészítők. Fontos azonban tudni, hogy a higiéniai vagy egészségügyi okból vissza nem szolgáltatható termékeket is visszaküldhetjük, amennyiben a csomagolást, a védőfóliát még nem bontottuk fel, vagyis a terméket még nem vettük használatba.);
  f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel (például üzemanyag);
  g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor (Például a spekulatív célú szerződések megkötését követően hosszú idő elteltével szállított borokra, ahol az érték a piac ingadozásainak a függvénye.);
  h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából (Például, ha hétvégén vízvezeték szerelőt hívunk házhoz, úgy a termék megjavítása után ettől a szolgáltatástól nem állhatunk el.);
  i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta (Ha azonban a terméket az eredeti csomagolásban, felbontatlanul visszaküldjük vagy visszavisszük az eladó üzletébe, az eladó köteles az általunk kifizetett összeget részünkre visszafizetni.);
  j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
  k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében (Természetesen az úgynevezett fix áras árveréseknél, - vagyis amikor a vételár előre meghatározott, és nem kerül sor licitálásra - az általános szabályok szerint gyakorolhatjuk elállási jogunkat.);
  l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
  m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.
  Jó tudni:
  Az elállási jog gyakorlása alóli kivételek esetén bár jogszabály erre nem kötelezi, a vállalkozás saját üzletpolitikája alapján mégis dönthet úgy, hogy biztosítja a fogyasztók számára e jogot. Érdemes erről előre érdeklődni!
 • HOVA KÉRHETJÜK A MEGRENDELT TERMÉK KISZÁLLÍTÁSÁT?
  Az internetes vásárlás előnye, hogy a termék kiszállítását nemcsak lakóhelyünkre, de munkahelyünkre vagy más, általunk választott címre, átvevőpontra (pl: PickPack Pont, Posta Pont,) is kérhetjük. A vevőszolgálattal vagy üzlethelyiséggel rendelkező vállalkozások az üzletükben is biztosíthatják a termék átvételét.
  Jó tudni:
  Az elállási jog érvényesítése nem függ attól, hogy a fogyasztó a terméket hol vette át. A vállalkozás a határidőben történő elállás esetén nem tagadhatja meg a termék ellenértékének visszafizetését arra hivatkozással, hogy annak átvételére üzlethelyiségében vagy más átvevőponton került sor.
 • MIRE FIGYELJÜNK ODA A TERMÉK ÁTVÉTELE SORÁN?
  Elsőként alaposan vizsgáljuk meg a termék csomagolását, győződjünk meg annak sértetlenségéről.
  Majd bontsuk ki a csomagot, és nézzük meg, hogy a megrendelt termék található-e benne, illetve ellenőrizzük annak állapotát, és bizonyosodjunk meg arról, hogy a csomag tartalmazza a szükséges dokumentumokat (számla, használati-kezelési útmutató). Amennyiben bármilyen hibát, hiányosságot észlelünk, nyomban jelezzük a futárnak, és kérjük annak jegyzőkönyvbe vételét!
 • KI FELELŐS AZÉRT, HA A MEGRENDELT TERMÉK A KISZÁLLÍTÁS SORÁN MEGSÉRÜL?
  Mindaddig, amíg a terméket a fogyasztó át nem veszi, a termék épségéért a vállalkozás felel akkor is, ha a kiszállítást postai alkalmazott vagy futárcég végezte.
 • MIT TEHETÜNK, HA A CSOMAGBAN NEM A MEGRENDELT TERMÉK TALÁLHATÓ?
  Amennyiben ezt már a futár jelenlétében észleljük, ne vegyük át a terméket. Ha csak később észleljük a csomag téves tartalmát, mindenképpen írásban jelezzük a vállalkozásnak, és a termék visszaküldése ellenében kérjük a megrendelt termék megküldését!
 • HIBÁS TERMÉK ESETÉN MILYEN JOGOK ILLETNEK MEG?
  Ha az elállásra nyitva álló határidő elteltét követően a termékben hiba jelentkezik, a Polgári Törvénykönyvben nevesített jótállási vagy szavatossági igénnyel élhetünk.

 

Forrás: https://fome.hu/kategoria/4/internetes-vasarlas