ISMÉT MEGHIBÁSODOTT A MÁR HÁROM ALKALOMMAL JAVÍTOTT MOSÓGÉP ÉS A VÁLLALKOZÁS NEM HAJLANDÓ KICSERÉLNI? – ILYENKOR IS SEGÍT A BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

A fogyasztó 2022. október elején vásárolt a vállalkozástól egy mosógépet. A készülék 2022 októberétől 2023 májusáig három alaklommal is meghibásodott és javításra került. A gép azonban sajnálatos módon továbbra sem működöt megfelelően, ezért a fogyasztó panaszával ismételten a vállalkozáshoz fordult és kérte a termék kicserélését vagy a vételár visszafizetését. A vállalkozás a készüléket megvizsgálta és megállapította, hogy az javítható, így a fogyasztó igényét elutasította és arról tájékoztatta a vásárlót, hogy jótállási igényként csak a termék kijavítását kérheti. A fogyasztó ezt követően a békéltető testülethez fordult.
A testület az eljárást megindította és írásban folytatta le. A fogyasztó előadta, hogy a termék már három alkalommal meghibásodott, a termékkel szemben a bizalmát elvesztette, ráadásul nehézégét okozott számára, hogy a terméket a kijavítás ideje alatt nem tudta használni, így kéri annak kicserélését vagy a vételár visszafizetését. Jó tudni, hogy amennyiben egy termékre kötelező jótállás vonatkozik és a termék a jótállás időtartama alatti háromszori javítást követően ismételten meghibásodik, a vállalkozás köteles – a fogyasztó eltérő rendelkezésének hiányában – a terméket kicserélni vagy visszafizetni annak vételárát. A békéltető testület előtti eljárásban ezért a vállalkozás vállalta, hogy a terméket kicseréli a fogyasztó részére, a fogyasztói jogvita így egyezséggel zárult.
 

Kövesse cikksorozatunkat, melynek következő részeiben további érdekes békéltető testületi eseteket mutatunk be.
 
Készült az Igazságügyi Minisztérium támogatásával.

Forrás: https://febesz.eu/index.php?page=hirek&id=1129