Jogszabályok

• 1997. évi CLV. törvény
   a fogyasztóvédelemről
• 1959. IV. törvény
   a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről
• 2013. évi V. törvény  - (Hatályos 2014. márc. 15.-től)
   a Polgári Törvénykönyvről    
• 2004. évi CXL. törvény
   a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
• 2008. évi XLVIII. törvény
   a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
• 2012. évi LXXXVIII. törvény
   a termékek piacfelügyeletéről
• 1996. évi LVII. törvény
   a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
• 2008. évi XLVII. törvény
   a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
• 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet
   a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról
• 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet
   a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási    
   költségekről
• 530/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
   a fogyasztói csoportokról – (Hatályba lépett: 2014. január 01.-el)
• 2005. évi CLXIV. törvény
   a kereskedelemről
• 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
• 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet
a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól
• 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
a távollevők között kötött szerződésekről (2014. június 13.-ig)
• 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
• 2009. évi LXXVI. törvény
   a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
• 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
   a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
• 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet
   a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról
• 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet
   az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről
• 213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet
   az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről (2014 június 13.-ig)
• 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet
   az utazási szerződésről
• 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2014. juni 13-tól
   a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 
• 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet
   a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről