TUDTA, HOGY A KÖTELEZŐ JÓTÁLLÁS ALÁ ESŐ TERMÉKEK ESETÉN, AMENNYIBEN A KIJAVÍTÁSRA HARMINC NAPIG NEM KERÜL SOR, A VÁLLALKOZÁS KÖTELES LESZ KICSERÉLNI A TERMÉKET? – ILYENKOR IS SEGÍT A BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

A fogyasztó 2023 januárjában vásárolt a vállalkozástól egy okostelefont. A készülék azonban néhány hónap használat után meghibásodott, ezért a fogyasztó jótállási igényével a vállalkozáshoz fordult és kérte a termék kijavítását. A vállalkozás a terméket átvette és továbbította azt a javítószolgálat felé. A telefon átvételét követő tíz nappal a vállalkozás arról tájékoztatta a fogyasztót, hogy a termék javítása meg fogja haladni a 15 napot, a kijavításra várhatóan további egy hét elteltével kerül majd sor, emellett a javítás idejére felajánlott egy készüléket a fogyasztó részére, melyet a fogyasztó elfogadott.
A fogyasztó azonban a kijavításra átadott terméket még az átadástól számított 30. napon sem kapta meg, ezért ismételten a vállalkozáshoz fordult és kérte a termék mielőbbi kijavítását vagy annak a kicserélését. A vállalkozás tájékoztatta a fogyasztót, hogy a kijavítás napokon belül megtörténik, azonban a terméket még ezt követően sem adta át a fogyasztó részére. A fogyasztó ezért a békéltető testülethez fordult.
A testület az eljárást megindította, a meghallgatáson a fogyasztó és a vállalkozás képviselője megjelent. A fogyasztó előadta, hogy a termék már több, mint 30 napja a javítószolgálatnál van. A vállalkozás arra hivatkozott, hogy törekszik a készülék mielőbbi kijavítására, továbbá, hogy a javítás idejére átadott egy okostelefont a fogyasztó részére. Jó tudni, hogy kötelező jótállás alá eső termékek esetén, amennyiben a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni, illetve, ha cserére nincs lehetőség, visszafizetni annak vételárát. A vállalkozás ezért vállalta, hogy nyolc napon belül kicseréli a terméket a fogyasztó részére, az ügy így egyezséggel zárult.

 
Kövesse cikksorozatunkat, melynek következő részeiben további érdekes békéltető testületi eseteket mutatunk be.
 
Készült az Igazságügyi Minisztérium támogatásával.

Forrás: https://febesz.eu/index.php?page=hirek&id=1132